Fortissimo Ungdomsorkester

Stay low, feel the flow

Det var med god samvittighet vi kunne ta sommerferie etter de fem fremføringene vi hadde i mai og juni.  Alle sammen syntes det var veldig gøy å ha så mange mål å jobbe mot. 

Ekstra gøy var det å fremføre den 11. Juni da vi kun hadde hatt to inntense uker med øving, før vi skulle fremføre. Og det gikk over all forventning!